Tag Archives: Influencer Marketing

Influencer Marketing: Sức ảnh hưởng của người nổi tiếng trong chiến lược tiếp thị

Influencer Marketing, hoặc Tiếp thị Sức ảnh hưởng, là một chiến lược tiếp thị mà doanh nghiệp hợp tác với các cá nhân hoặc người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu của họ. Các influencers này thường có lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng như Instagram, YouTube, Facebook, Twitter và TikTok.


Gọi điện ngay