Tag Archives: Interactive Marketing

Interactive Marketing là gì? Tại sao Interactive Marketing quan trọng?

Interactive Marketing là một hình thức tiếp thị mà thương hiệu tương tác trực tiếp với khách hàng thông qua các phương tiện trực tuyến và ngoại tuyến để tạo ra trải nghiệm tham gia tích cực. Nó không chỉ giới hạn trong việc truyền đạt thông điệp mà còn đặt trọng tâm vào việc khách hàng tham gia, tương tác, và thậm chí là tham gia vào quá trình tiếp thị.


Gọi điện ngay