Tag Archives: Tiếp thị tương tác

Interactive Marketing là gì? Tại sao Interactive Marketing quan trọng?

Interactive Marketing là một hình thức tiếp thị mà thương hiệu tương tác trực tiếp với khách hàng thông qua các phương tiện trực tuyến và ngoại tuyến để tạo ra trải nghiệm tham gia tích cực. Nó không chỉ giới hạn trong việc truyền đạt thông điệp mà còn đặt trọng tâm vào việc khách hàng tham gia, tương tác, và thậm chí là tham gia vào quá trình tiếp thị.

Digital Marketing là gì?

Digital Marketing Là Gì? Digital Marketing là việc sử dụng các kênh trực tuyến và các công nghệ số để quảng cáo, tiếp thị và xây dựng thương hiệu. Đây là một hình thức tiếp thị linh hoạt và đa dạng, cho phép các doanh nghiệp tiếp cận và tương tác với khách hàng tiềm…


Gọi điện ngay