Tag Archives: URL thân thiện

URL Thân Thiện: Sức Mạnh Đằng Sau Sự Thành Công của SEO

URL thân thiện, còn gọi là friendly URL, là một địa chỉ web (URL) dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ cho người dùng. Nó thường được thiết kế sao cho không chứa các ký tự đặc biệt, mã số, hay chuỗi ký tự khó hiểu. Thay vì sử dụng URL phức tạp chứa nhiều tham số và ký tự, URL thân thiện tập trung vào việc sử dụng từ ngữ và cấu trúc dễ đọc.


Gọi điện ngay